MFA Vlechtwerk Werkendam

Onderwijs- maar ook ontmoetingscentrum
Deze Multifunctionele Accommodatie (MFA) gaat verder dan een ‘gewone’ Brede School. Behalve ‘t Kompas huisvest het pand ook de openbare basisschool Burgemeester Sigmond, kinderopvang van Trema (dagopvang, voorschool, voor en naschoolse opvang), een bibliotheek en het dorpshuis met vrijetijd- en sportvoorzieningen.
De aula is het hart van de MFA en fungeert als dorpsplein. Het dorpshuis, de gymzaal, en het speellokaal openen zich heel gemakkelijk naar dit plein. De ruimte is geschikt voor kleine groepen, maar ook voor grote evenementen, zoals bijvoorbeeld een feest of musical.

Het ontwerp is geïnspireerd op de Biesbosch en goed toegespitst op de plaatselijke situatie. Het past zowel bij de oude dijk en de kerk, als bij de woningen aan de Sportlaan.

Duurzaamheid en comfort
De GPR-score is hoger dan de gemeente ambieerde: 8,0. Gebruiksgemak en persoonlijke keuzes waren daarbij leidend. Over licht, akoestiek en geluid is goed nagedacht. Als in de toekomst zonnepanelen zijn toegevoegd, is MFA Vlechtwerk zelfs bijna energieneutraal (BENG).

Tibo-Veen was verantwoordelijk voor de Elektrotechnische installaties.