Brede school in Mill

Het gebouw vormt de nieuwe huisvesting van de scholen De Kameleon, De Lens, Kinderdagopvang Ikke en de
GGD. Brede School Mill heeft een zeer hoogwaardig binnenklimaat. Als een van de eerste scholen in Nederland
wordt er voldaan aan de uitgangspunten voor ventilatie op basis van het pve ‘Frisse Scholen’ klasse A. Hiermee
wordt een gebouw gemaakt dat nog jaren voor zal lopen op de wettelijke eisen, een gebouw waar hoog ingezet
wordt op het welzijn van de kinderen, de bezoekers en het personeel.

Installaties: De gehele school voldoet qua ventilatie-eis aan de strenge overheidsnorm “frisse
scholen” klasse A. Met de lucht waarmee een lokaal wordt geventileerd wordt tevens verwarmd. Elk lokaal heeft
zijn eigen regeling, waarmee op basis van de CO2-waarde, in het lokaal meer-of minder lucht wordt ingebracht.
De temperatuur wordt in stand gehouden door met een hogere of lagere luchttemperatuur in te blazen.

GPR-score van 8,5
Het uitgangspunt van het installatieconcept is een goede energieprestatie en een hoge mate van duurzaamheid, gekoppeld aan gebruikskwaliteit. In de ontwerpfase hebben wij hiervoor mogelijkheden aangedragen om nog beter aan te kunnen sluiten op de wensen van gemeente en gebruikers. Voor een laag energieverbruik is het noodzakelijk om verlies van energie te voorkomen. Gebouweigenschappen zoals oriëntatie en de toepassing van energiezuinige elementen zijn van invloed op het binnenklimaat. Op dit project is uiteindelijk een gemiddelde GPR-score van 8,5 behaald ten opzichte van de oorspronkelijke ambitie van 6,5.