Privacy statement

Dit is het privacy statement van Tibo-Veen bv, gevestigd te Veen, aan de grotestraat 28, www.tibo-veen.nl
Dit privacy statement is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via ons contactformulier. Wij hechten groot belang aan de privacy van onze klanten en gebruikers van onze website en betrachten daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en het beschermen van persoonsgegevens. Wij verwerken data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) Tibo-Veen bv is de verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat alleen wij bepalen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. Wij zijn er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt in overeenstemming met de AVG. In dit privacy statement leggen wij kort uit welke gegevens wij verwerken en voor welke doeleinden ze worden gebruikt.
 
Overzicht persoonsgevens
 
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- voor-en achternaam
- adresgegevens
- telefoonnummer
- E-mailadres
 
Doel en grondslag verwerking persoonsgegevens
De reden dat wij uw gegevens gebruiken is zodat wij, op uw verzoek, contact met u op kunnen nemen. Wij slaan via de website geen persoonsgegevens op. Het contactformulier werkt net als een reguliere mail en uw gegevens worden niet in de database van de website opgeslagen. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld; evenmin worden ze voor commerciële doeleinden gebruikt. Wij maken geen gebruik van cookies.
 
Mocht u uw gegevens willen inzien, wijzigen of laten verdwijnen, dan wel andere vragen hebben omtrent uw persoonsgegevens dan kunt u contact met ons opnemen via tloeff@tibo-veen.nl
 
Bewaren
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de doeleinden.
 
Wijzigingen
Wij behouden het recht deze privacyverklaring op elk moment, zonder kennisgeving, te wijzigen. Wanneer u vervolgens gebruik blijft maken van de website bent u automatisch gebonden aan de voorwaarden van de gewijzigde privacyverklaring