Tibo-Veen in Indonesie

De vlag van Tibo-Veen wappert zelfs in Indonesie!
Jordi loopt hier stage en geeft les aan deze leerlingen.
Een mooi initiatief dat Tibo-Veen natuurlijk graag steunt.