Technieklessen voor de basisschool

Op maandag 8 april bracht mevrouw van Eck met de leerlingen van groep 7 een bezoek aan Tibo-Veen.
De leerlingen kregen eerst een rondleiding door de bedrijfshal. Ook kregen zij uitleg over wat een installatiebedrijf en in het bijzonder Tibo-Veen allemaal kan en doet.
Vervolgens gingen de kinderen aan de slag in de bedrijfsschool. Onder begeleiding van onze medewerkers maakten zij een solar vliegtuigje of helikopter.
Vooral de vliegtuigjes vielen erg in de smaak. Het was een gezellige ochtend, waarbij de kinderen vooral leerden dat techniek erg leuk is.